แบบทดสอบทายนิสัย : วาดรูปบอกนิสัย

แบบทดสอบทายนิสัย

รูนิสั


ในเวลาว่างๆ เผลอๆ เคยสังเกตบ้างรึเปล่าว่า รูปแบบไหนที่เราชอบวาดมากที่สุด เพราะรูปเหล่านั้นสามารถบอกถึงความคิดหรือนิสัยของเราได้ ขอเน้นว่าเวลาเผลอๆนะคะ ตั้งใจวาดไม่เกี่ยวนะ

v
v

รูปวงกลม
คนที่ชอบวาดรูปวงกลมนั้น จะเป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวมาก มีความสุขกับการได้อยู่คนเดียว ไม่ชอบการพบปะกับใครมากนัก ทั้งยังเป็นคนที่รักบ้านและครอบครัวมาก จะชอบอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและให้ความรู้สึกปลอดภัย

v
v

รูปสามมิติหรือลูกบาศก์
ส่วนคนที่ชอบวาดรูปที่มีลักษณะเป็นภาพสามมิติ บ่งบอกถึงการเป็นคนที่ชอบการวิเคราะห์หาเหตุผล มักมีความคิดที่แปลกและแตกต่างไปจากคนรอบข้างอยู่เสมอๆ แต่ในขณะ
เดียวกันก็มีความลึกซึ้งทางด้านความคิดต่อสิ่งต่างๆรอบตัว

v
v

รูปลูกศร
ส่วนคนที่ชอบวาดรูปลูกศรหรือธนู มักเป็นคนที่มีนิสัยเปิดเผย แต่ค่อนข้างจะใจร้อนอยู่สักหน่อย เป็นคนชอบวางแผน และมีเป้าหมายในชีวิตเสมอ และมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไป
ถึงจุดหมายของตนโดยเร็ว ไม่สนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ

v
v

รูปเครื่องหมายถูก
สำหรับคนที่ชอบเขียนรูปเครื่องหมายถูกนั้น อุปนิสัยจะเป็นคนที่รักความเป็นอิสระมาก ชอบทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง โดยไม่ยอมพึ่งพาใครเลย และยังเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัว
เองสูง ชอบการได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง

v
v

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
คนที่ชอบวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเป็นคนที่มีนิสัยเรียบๆง่ายๆค่อนข้างติดดิน ไม่ชอบการเพ้อฝัน แต่จะยืนอยู่บนความจริงของชีวิต นอกจากนี้เมื่อคิดกระทำการใดๆก็มักจะลง
มือทำอย่างทันที และเป็นนักปฏิบัติที่ดีได้มากกว่านักคิด

v
v

รูปขั้นบันได
คนที่ชอบเขียนรูปขั้นบันไดนั้น เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในชีวิตมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนใจเย็น รู้จักการรอคอย และชอบทำงานอย่างมีขั้นตอน ทั้งยังเป็นคนที่ชอบ
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

v
v

รูปแรเงา
ส่วนคนที่วาดรูปที่มีลักษณะของการแรเงามากๆนั้น มักเป็นคนที่เชื่อมั่นในตนเองมาก และจะมีความเป็นนักคิดที่ลึกซึ้ง ให้ความสนใจในแนวคิดของคน และการเปลี่ยนแปลงที่
เกี่ยวข้องกับสังคมการเมือง

v
v

รูปใยแมงมุม
สำหรับรูปใยแมงมุมนั้น บ่งบอกถึงนิสัยของคนที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของตนเองมาก มีความพยายามสูงที่จะยกระดับชีวิตของตนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
คนที่ชอบการปรับปรุงและพัฒนาตนเองเสมอ

v
v

รูปบ้าน
สำหรับคนที่ชอบวาดรูปบ้านนั้น ออกจะเป็นคนที่มีอารมณ์หลากหลายมากทั้ยังเปลี่ยนแปลงได้เร็ว แต่ก็จะใจกว้าง เปิดเผยตัวเอง ชอบช่วยเหลือผู้คน และหาความสนุกสนานให้
ชีวิต โดยเฉพาะการได้เดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ

v
v

รูปดอกไม้
คนที่ชอบวาดรูปดอกไม้ นิสัยมักจะเป็นคนใจอ่อน มีความสุภาพเรียบร้อย และยังเป็นคนที่มีความรู้สึกไวต่อสิ่งรอบตัว นอกจากนี้ยังเป็นคนที่โรแมนติคและช่างจำมาก โดย
เฉพาะวันพิเศษของคนรอบข้าง ที่มักมีของขวัญมอบให้เสมอ

v
v

รูปหัวใจ
คนที่ชอบวาดรูปหัวใจนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ช่างฝัน และละเอียดละอ่อนเอามากๆ จะให้ความสำคัญกับเรื่องความรู้สึกเสมอ ทั้งยังอ่อนไหว ร้องไห้ได้ง่ายๆกับสิ่งที่สะเทือนใจ
เป็นคนที่ชอบความรัก จนบางครั้งถึงกับหมกมุ่นเลยทีเดียว

v
v

รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน
สำหรับรูปสี่เหลี่ยมหลายรูปซ้อนกันนั้น บ่งบอกถึงนิสัยของคนที่ชอบวาดว่า เป็นคนที่ชอบการพึ่งพาตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นที่พึ่งพิงของคนรอบข้างได้ดี นอก
จากนี้ยังเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและกล้าตัดสินใจ

v
v

รูปหน้าคน
คนที่ชอบวาดรูปใบหน้าคนอยู่เสมอๆนั้น บ่งบอกว่าเป็นคนที่คิดมาก และค่อนข้างจะซีเรียส มักมีความลับซ่อนไว้ในใจเสมอ ไม่ใช่คนที่ชอบเปิดเผย และยากที่จะเผชิญกับความ
เป็นจริง

v
v

รูปก้อนเมฆ
คนที่ชอบวาดรูปก้อนเมฆนั้น มักมีนิสัยอ่อนโยน อ่อนหวาน และสุภาพ เรียบร้อย ชอบช่วยเหลือผู้คนเสมอ มองคนทุกคนในแง่ดี ชอบทำอะไรเพื่อคนอื่น เช่นส่งเสริมคนรอบข้าง
ให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ

v
v

รูปดวงดาว
ส่วนรูปดวงดาวนั้น เป็นรูปที่บ่งบอกนิสัยของคนวาดนั้นว่า เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมาก จนดูเป็นคนที่ดื้อรั้นและอวดดี แต่ก็จะเป็นคนที่มีความมานะพากเพียรมาก ในการทำให้
สิ่งที่ตนตั้งใจไว้ประสบความสำเร็จ

v
v

รูปดวงอาทิตย์
คนที่ชอบวาดรูปดวงอาทิตย์นั้น บ่งบอกถึงคนที่มีความหวังในชีวิตเสมอ จะไม่ใช่คนที่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆ ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆ นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงการเป็นคนที่มีพลัง ทำงาน
เก่งและมีความเป็นผู้นำด้วย

v
v

รูปตัวตลก
คนที่ชอบวาดรูปตัวตลกนัเน มักจะเป็นคนที่มีจินตนาการ ชอบการพูดคุยเล่าเรื่องให้ฟังดูเหลือเชื่อเกินจริง และยังเป็นคนที่ชอบการแสดงออกเสียด้วย บุคลิกก็มักจะดูเป็นคนที่
ร่าเริงแจ่มใส ยิ้มง่าย และดึงดูดใจคนเสมอ

v
v

รูปตุ๊กตาของเล่นต่างๆ
คนที่ชอบวาดรูปตุ๊กตาตุ๊กตุ่นที่เป็นของเล่นสำหรับเด็กๆนั้น สามารถบ่งบอกได้ถึงนิสัยที่เป็นกันเอง อบอุ่นและเป็นมิตรกับทุกๆคน ทั้งยังเป็นคนที่ต้องการความรักมากๆ ชอบการ
แสดงออกที่เปิดเผย ไม่ชอบความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงา

v
v

รูปกำแพง
คนที่ชอบวาดรูปกำแพงนั้น บ่งบอกการเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็ง เป็นคนพูดจริงทำจริง แต่ออกจะเข้มงวด มีระเบียบกฎเกณฑ์มากไปสักหน่อย นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ต้องการความ
มั่นคงให้กับชีวิตสูง และชอบการได้ครอบครองเป็นเจ้าของ

v
v

รูปเครื่องบิน
คนที่ชอบวาดรูปเครื่องบินนั้น จะเป็นคนที่รักอิสระภาพมาก ชอบการเดินทางท่องเที่ยว หรือไม่ก็มีความใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปในที่ไกลๆสักแห่งหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็บอกถึงการ
เป็นคนที่ไม่อาจยอมรับกับความจริงที่เจ็บปวดได้ด้วย

v
v

รูปเครื่องหมายกากบาท หรือกางเขน
สำหรับคนที่ชอบวาดรูปเครื่องหมายกากบาท หรือเครื่องหมายกางเขนนั้น มักเป็นคนที่เชื่อมั่นในศาสนามาก ยึดมั่นในคุณธรรมความดี ทั้งยังบอกถึงการเป็นคนที่ชอบเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนอีกด้วย

v
v

รูปเส้นลวดสปริง
เป็นอีกรูปที่คนทั่วไปจะชอบวาดกันเวลาเผลอๆ หรือใจลอย คนที่ชอบวาดรูปแบบนี้บอกถึงการเป็นคนที่รู้จักกาละเทศะ เข้าสังคมเก่ง วางตัวเป็น ทั้งกับคนที่ด้อยกว่าและเหนือกว่า
นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความสามารถในการจัดการอีกด้วย

v
v

รูปแจกันใส่ดอกไม้
สำหรับรูปแจกันใส่ดอกไม้นั้น ต้องดูเรื่องของการจัดวางดอกไม้ลงในแจกันด้วย ซึ่งถ้ามีดอกไม้เพียงดอกเดียวในแจกันนั้น ก็จะบอกถึงนิสัยที่ฉลาดเฉลียว และมีความเด็ดเดี่ยว
ของคนวาด ทั้งยังเป็นคนที่รอบคอบ ทำทุกอย่างโดยผ่านการใคร่ครวญที่ดี นอกจากนี้ยังเป็นคนที่รักความสงบและสันติมากๆด้วย ภาพแจกันที่มีดอกไม้อยู่ในนั้นหลายๆดอก และถูกปักไว้ในแจกันนั้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะบอกถึงการเป็นคนช่างฝัน มีจินตนาการที่กว้างไกล และยังมีความสามารถในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็ชอบความสนุกสนาน ชอบตามใจตัวเองมาก และถ้าเป็นภาพแจกันที่มีดอกไม้ปักอยู่อย่างไม่เป็นระเบียบ ก็บอกถึงการเป็นคนสบายๆ อารมณ์ดี มีเสน่ห์เฉพาะตัว

v
v

รูปตัวเลข
สำหรับคนที่ชอบรูปตัวเลขทั่วไปนั้น บอกถึงนิสัยที่สนใจในเรื่องเงินๆทองๆ มากเป็นพิเศษ และเป็นคนที่ทำงานหนัก มักมีปรัชญาในชีวิต ทำนองว่างานคือเงิน เงินคืองาน แต่ใน
ขณะเดียวกันก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องวัตถุค่อนข้างมาก จนลืมนึกถึงสุขภาพและร่างกายจิตใจของตน และในกรณีที่ชอบเขียนเลข 1 มากกว่าตัวเลขไหนๆล่ะก็ บอกถึงการเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมาก จนอาจถึงขั้นหลงตัวเองเลยทีเดียว และเช่นเดียวกัน ถ้าใครชอบเขียนตัวเลข 2 มากกว่าตัวเลขอื่นๆ ก็สามารถบอกถึงนิสัยของการเป็นคนที่ค่อนข้างไม่มั่นใจในความสามารถที่ตนมีอยู่

v
v

รูปตัวอักษรชื่อย่อ
สำหรับคนที่ชอบเขียนตัวอักษรชื่อย่อของตน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตาม บอกถึงการชอบเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าประทับใจสำหรับคนรอบข้าง แต่ในขณะ
เดียวกันก็ไม่ใช่คนที่มั่นใจในตัวเองนัก แต่ก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่ดีที่จะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จ

...
วันที่: 2011-06-30 01:20:46
โดย: EZ RIYA
ความคิดเห็นที่ 6
งี้เหง้าที่สุดเลย
วันที่: 2011-10-26 11:40:19
โดย: 5555555555555555555555555555555555555
IP: 101.51.42.xxx

ความคิดเห็นที่ 5


วันที่: 2011-10-17 11:46:08
โดย: MIN
IP: 110.49.63.xxx

ความคิดเห็นที่ 4

 


วันที่: 2011-10-17 11:40:28
โดย: ploy
IP: 110.49.63.xxx

ความคิดเห็นที่ 3

วันที่: 2011-09-25 15:23:04
โดย: eway somi
IP: 180.180.114.xxx

ความคิดเห็นที่ 2

วันที่: 2011-08-10 15:29:36
โดย: CK
IP: 182.93.232.xxx

ความคิดเห็นที่ 1

วันที่: 2011-08-02 21:12:50
โดย: 5555
IP: 223.205.231.xxx

หน้า: 1

SPECIAL THANK


ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube
SUBSCRIBE TO EDUZONES.COMคำฮิต


คำค้นหา