โปรแกรมค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต

วัตถุประสงค์

     แบบทดสอบชุดนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้  นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-22 ปี ได้ตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง และสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับแบบบุคลิกภาพ เพื่อป็นการเตรียมตัวในการเลือก วางแผนการเรียน และเป็นแนวทางในการก้าวเข้าสู่สาขาแห่งอนาคต


หลักการ

     แบบทดสอบนี้ ใช้หลักการอ้างอิงจากแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI From G โดยผู้จัดทำได้ยึดเกณฑ์การแบ่งบุคลิกภาพมาจากแบบทดสอบดังกล่าว ซึ่งแบ่งจากความคุ้นชินของบุคคลในการแสดงออก  และสามารถแบ่งความคุ้นชินออกได้ เป็น 4 ด้าน  ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ  16  แบบ  คือ


   1. การหันเข้าหาคน คนจำพวกหนึ่งมัก
          - หันเข้าหาคนอื่นหรือโลกภายนอก (Extroversion)
          - ส่วนคนอีกพวกหนึ่งมักหันเข้าหาตัวเอง (Introversion)
   2. การรับข้อมูล คนจำพวกหนึ่งถนัด
          - การรับรู้ด้วยผัสสะ (Sensing)
          - อีกพวกหนึ่งรับรู้ด้วยญาณทัศนะ (Intuition)
   3. การประเมินสถานการณ์ คนจำพวกหนึ่งตัดสิน
          - ด้วยความคิด (Thinking)
          - ในขณะที่อีกพวกหนึ่งตัดสินด้วยความรู้สึก (Feeling)
   4. การดำเนินชีวิต พวกหนึ่งชอบ
          - ความเป็นระบบและชอบรวบรัด (Judging)
          - อีกพวกหนึ่งปล่อยไปตามธรรมชาติและเปิดทางเลือกไว้เสมอ (Perceiving)


ได้แบบลักษณะบุคลิกภาพ  16  แบบ  คือ 


นักอนุรักษ์นิยม(SJ)

นักปฏิบัติ (SP)

ผู้รู้ (NT)

ผู้ค้นหาตัวเอง (NF)

Extroverts (E)

ESTJ

ESTP

ENTJ

ENFJ

 

ESFJ

ESFP

ENTP

ENFP

Introverts (I)

ISTJ

ISTP

INTJ

INFJ

 

ISFJ

ISFP

INTP

INFP

 

SPECIAL THANK


ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube
SUBSCRIBE TO EDUZONES.COMPARTNERSคำฮิต

gat pat 55 open house  , กยศ กสพท , อาเซียน ,โรงเรียน , 7 วิชาสามัญ open house เด็ก , ม.ต้น ,ข่าวการศึกษาไทย  , เคล็ดลับเรียนเก่ง ประชาคมอาเซียน , เคลียริ่งเฮ้าส์ โควตา จุฬาฯ , , เฟสบุ๊ค asean ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต 55 มมส 55 ก่อนอนุบาล , ข่าวอาเซียน , รับตรงศิลปากร เรียนต่อ เรียนฟรี ลาดกระบังฯ เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลaec สทศ สมัคร clearing house สอบตรง  , ความสร้างสรรค์  , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เทศบาลตำบลแม่ริม เทศบาลตำบลบ้านหลวง

คำค้นหา

แรงบันดาลใจมหาวิทยาลัย ,อาเซียน  โรงเรียนศึกษาต่อ , แนะแนว ,ท่องเที่ยวอาเซียนศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา ,ข่าวอาเซียนเรียนต่อ 7 วิชาสามัญ  admission 55 clearing house gat pat 55 กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช จุฬา ทุนการศึกษา เพชรยอดมงกุฎ แพทย์ ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ม.รังสิต 55 ม.ศิลปากร ม.อุบล มข ,โรงเรียน , มช มมส 55 มศว มหาวิทยาลัยนเรศวร มอ แม่ฟ้าหลวง รับตรง รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 รับตรง มช รับตรงศิลปากร ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ เลื่อนเปิดเทอม เลื่อนรับตรง วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน สทศ , สทศ 7 วิชา สวนสุนันทา 55 สอท สอบตรง 55 ,ความคิดสร้างสรรค์ อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ