แบบทดสอบค้นหาอาชีพ อนาคต

อาชีพต่างๆเกิดใหม่อย่างรวดเร็ว
แม้แต่การศึกษาในระบบยังตามไม่ทัน

แบบทดสอบค้นหาตนเอง

จุดเด่น

เป็นโปรแกรมค้นหาอาชีพ โปรแกรมที่สองของประเทศ เริ่มทำและเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2005
ประเมินผล เป็นสาขาอาชีพแห่งอนาคต ซึ่งเป็นอาชีพที่หางานง่ายรายได้สูง
ใช้งานง่าย ใช้เวลาน้อย
วันนี้มีผู้ใช้งานแล้ว 7,688,578 ครั้ง
มีการนำข้อมูลมาอัพเดทเพื่อเพิ่มความแม่นยำเพิ่มขึ้นทุกปี


ทฤษฎีหลักการ

ใช้ ทฤษฏีรูปแบบบุคลิกภาพ (Theory of Personality Types) ของนักจิตแพทย์ชาวสวิสชื่อ คาร์ล ยุง (Carl Gjung) วัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI การค้นหาอาชีพไหน ที่เหมาะสมกับบุคคลิกภาพของผู้ทำแบบทดสอบ
โดยมี การประเมินผล เป็นสาขาอาชีพแห่งอนาคต ซึ่งเป็นอาชีพที่หางานง่ายรายได้สูง ตามเนื้อหา
จากพอกเก็ตบุค สาขาอาชีพแห่งอนาคต ของ ดร.วิริยะฤาชัยพาณิชย์
ที่ได้รับการยอมรับสูง จัดพิมพ์มาแล้ว7 ครั้ง ล่าสุด Version3 พิมพ์ครั้งที่3
มีการพัฒนาแบบทดสอบและการประเมินผลต่อเนื่อง