คำแนะนำในการใช้แบบทดสอบ

คำแนะนำในการใช้แบบทดสอบค้นหาตัวเอง

        1. คณะ และสาขาที่เปิดในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อาจจะมีการใช้ชื่อคณะและสาขาที่แตกต่างกัน แต่มีการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกัน และบางสาขา อาจจะอยู่ในคณะที่ต่างกัน เช่น สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในคณะศิลปะศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในคณะสังคมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น ดังนั้นในการพิจารณาคณะที่แนะนำให้ดูจากสาขาที่แนะนำเป็นหลัก
        2. การแนะนำจากแบบทดสอบชุดนี้เน้นที่ลักษณะผู้ทดสอบ เป็นความเหมาะสมตาลักษณะ ไม่ใช่ความเหมาะสมจากคะแนนสอบ ดังนั้น นักเรียนที่มีคะแนนสอบน้อยอาจจะได้รับการแนะนำคณะแพทย์ศาสตร์ก็เป็นไปได้ เพราะมีความเหมาะสมกับคุณลักษณะและความสนใจ
        3. ผลการทดสอบที่ได้จากแบบทดสอบชุดนี้ เป็นเพียงการให้คำแนะนำ และแนะแนวทางเท่านั้น ควรใช้วิจารณญาณประกอบในการตัดสินใจเลือกคณะ และสาขา ตามความเหมาะสมและความสนใจของตนเองเป็นหลัก
        4. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมค้นหาตัวเอง สามารถติดต่อได้ที่ wiriya@eduzones.com

คำแนะนำในการใช้แบบทดสอบอาชีพไหนที่ใช่เรา

คำแนะนำในการใช้แบบทดสอบค้นหาตัวเอง ชุด สาขาแห่งอนาคต (Version Future career)
SPECIAL THANK


ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube
SUBSCRIBE TO EDUZONES.COMคำฮิต


คำค้นหา