แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ต้น

"หลักสูตรสำเร็จรูป แต่หนทางตนเองต้องเลือก !"

แบบทดสอบค้นหาตนเอง

1. วิชาสุดโปรดคือ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
สังคม
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

2. ออกไปไกลๆ เลย วิชานี้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคม
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

3. วิชาที่ได้คะแนนดีที่สุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย

4. วิชาที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

5. คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เรามักจะ
ดีมาก (A)
ดี (B)
ปานกลาง (C)
แย่ (D หรือ F)

6. คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเรามักจะ
ดีมาก (A)
ดี (B)
ปานกลาง (C)
แย่ ( D หรือ F)

7. คุณชอบและให้ความสนใจวิชาใดต่อไปนี้มากกว่ากัน
ชอบคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ชอบพอกันทั้ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ชอบพอกันทั้งภาษาไทย สังคม และภาษาอังกฤษ
ชอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

8. ข้อใดที่คุณให้ความสนใจมากที่สุด
วิทยาการใหม่ๆ
เรื่องเศรษฐกิจและการเมือง
สังคมแลการเมือง
งานศิลปะและงานออกแบบ

9. งานแบบไหนที่คุณคิดว่าทำแล้วมีความสุข
งานในห้องทดลอง งานวิจัย
งานที่ต้องใช้ทักษะช่าง ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่
งานในสำนักงาน
ไม่ชอบอะไรที่แน่นอน ชอบงานที่ไม่อยู่นิ่ง

10. คุณคิดว่า ข้อใดตรงกับตัวคุณมากที่สุด
ช่างพูด
ช่างคิด
ช่างเขียน
ข่างจินตนาการ

11. คุณรู้สึกยินดี และอยากทำเมื่อได้รับมอบหมายงาน
ค้นคว้าหาข้อมูล
ออกแบบตัวละคร รูปแบบการนำเสนอ
เป็นผู้นำวางแผนการทำงาน
ตัวแทนกลุ่ม นำเสนองานหน้าชั้น

12. ถ้าเกิดพลาดท่า ทำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือเสียหายขึ้นมา คุณจะ...
ศึกษาวิธีแก้ไขจากคู่มือ และลงมือแก้ไขเอง
ถามผู้รู้แล้วลงมือแก้ไขด้วยตนเอง
ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ให้ช่วยแก้ไข
ช่างมัน! ซื้อใหม่ดีกว่า

13. ถ้าจะซื้อปากกาสักด้าม สิ่งแรกที่จะนำมาพิจารณาคือ
คุณภาพดี เขียนลื่น หมึกออกสม่ำเสมอ
ราคาไม่แพง คุ้มที่จะซื้อ
ดีไซน์สวย ทันสมัย ถูกใจ
สีสันของปากกา

14. แนวหนังสือที่โปรดปราน
นิยายสืบสวนสอบสวน
หนังสือประเภท How To
เกมลับสมอง
บันเทิง ซุบซิบดารา

15. ข้อใดใกล้เคียงกับความสามารถพิเศษของเรา...มากที่สุด
มีความสามารถด้านคิดวิเคราะห์
มีความสามารถด้านสังคมและความเป็นผู้นำ เช่นหัวหน้าชั้น ประธานชมรม ประธานชั้นปี
มีความสามารถด้านการออกแบบหรือวาดภาพ
มีความสามารถด้านดนตรี การพูด

16. ความสามารถในการทำงานกับสิ่งเล็กๆ ชิ้นเล็กๆ
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
ไม่ชอบเลย