แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ต้น

หลักสูตรสำเร็จรูป แต่หนทางตนเองต้องเลือก !

แบบทดสอบค้นหาตนเอง

จุดเด่น

เป็นโปรแกรมค้นหาตนเอง สำหรับม.ต้น ที่เริ่มทำและเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 2005
เป็นโปรแกรมค้นหาตนเองสำหรับม.ต้นโปรแกรมแรกของประเทศ
ถึงวันนี้มีผู้ใช้งานแล้ว 4,562,445 ครั้ง มีการนำข้อมูลมาอัพเดทเพื่อเพิ่มความแม่นยำทุกปี


ทฤษฎีหลักการ

ตามหลักวิชาการงานแนะแนว  ผู้ทดสอบจะต้องทำแบบทดสอบความถนัดซึ่งประกอบไปด้วยความถนัดในด้านต่างๆ เช่น ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดด้านการใช้เหตุผล ความถนัดทางด้านดนตรี ความถนัดในการทำงานกับสิ่งของชิ้นเล็กๆ ความถนัดด้านการพูด และอื่นๆ
การวัดความถนัดแบบเต็มรูปแบบนี้ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก
ผู้วิจัยจึงได้ดัดแปลงจากแนวทางการวัดความถนัด นำมาผสมกับแบบสอบถามเชิงจิตวิทยาเพื่อวัดความถนัดของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา
เพื่อให้นักเรียนม.ต้น ค้นหาตนเองโดยใช้เวลาสั้นๆแต่ได้ผลคือ  ค้นพบตนเอง