แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

วัตถุประสงค์

               แบบทดสอบชุดนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้  นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12-22 ปี ได้ค้นหา คณะ สาขา ที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถที่จะนำไปประกอบในการเลือกคณะ สาขา ในการเรียนต่อระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาได้ ซึ่งแบบทดสอบชุดนี้ เป็นวัดความเหมาะสมตาลักษณะ ไม่ใช่ความเหมาะสมจากคะแนนสอบ วัดจากความชอบ และทักษะทางการปฏิบัติ


หลักการ

               มีนักเรียนจำนวนมากในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ยังลังเล และไม่รู้ว่าตนเองควรจะเลือกเรียนต่อระดับมัธยมปลายในสาขาใด อาจจะด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลการเรียน ความชอบ ความสามารถเฉพาะด้าน  และส่วนหนึ่งอาจจะมาจากคำแนะนำหรือข้อบังคับของผู้ปกครอง ซึ่งส่งผลต่อการเลือกสาขาในระดับมัธยมปลาย ทำให้นักเรียนที่ถูกบังคับ หรือเลือกสาขาผิด อาจจะเรียนได้ไม่ดี ไม่มีความสุขในการเรียน เกิดการเปลี่ยนหรือย้ายสาขาระหว่างเรียน ทำให้เสียเวลา และส่งผลต่อเนื่องในการเลือกคณะ สาขาในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา                 แบบทดสอบชุดนี้ มีหลักการ ในการวัดผล จากความชอบทางการเรียน และใช้คำถามเชิงจิตวิทยามาผสมผสานในการสร้างข้อคำถามเกี่ยวกับการวัดทักษะทางด้านปฏิบัติและวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาตัวเองและแนวทางการศึกษาต่อ ซึ่งผลที่ได้จะแบ่งเป็นคณะ และสาขาตามทักษะดังกล่าว และแบบทดสอบชุดนี้ เป็นการวัดตามความชอบ นักเรียนที่มีคะแนน หรือผลการเรียนน้อย อาจจะได้รับคำแนะนำในคณะแพทย์ศาสตร์ ก็เป็นได้
SPECIAL THANK


ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube
SUBSCRIBE TO EDUZONES.COMPARTNERSคำฮิต

gat pat 55 open house  , กยศ กสพท , อาเซียน ,โรงเรียน , 7 วิชาสามัญ open house เด็ก , ม.ต้น ,ข่าวการศึกษาไทย  , เคล็ดลับเรียนเก่ง ประชาคมอาเซียน , เคลียริ่งเฮ้าส์ โควตา จุฬาฯ , , เฟสบุ๊ค asean ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต 55 มมส 55 ก่อนอนุบาล , ข่าวอาเซียน , รับตรงศิลปากร เรียนต่อ เรียนฟรี ลาดกระบังฯ เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลaec สทศ สมัคร clearing house สอบตรง  , ความสร้างสรรค์  , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เทศบาลตำบลแม่ริม เทศบาลตำบลบ้านหลวง

คำค้นหา

แรงบันดาลใจมหาวิทยาลัย ,อาเซียน  โรงเรียนศึกษาต่อ , แนะแนว ,ท่องเที่ยวอาเซียนศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา ,ข่าวอาเซียนเรียนต่อ 7 วิชาสามัญ  admission 55 clearing house gat pat 55 กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช จุฬา ทุนการศึกษา เพชรยอดมงกุฎ แพทย์ ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ม.รังสิต 55 ม.ศิลปากร ม.อุบล มข ,โรงเรียน , มช มมส 55 มศว มหาวิทยาลัยนเรศวร มอ แม่ฟ้าหลวง รับตรง รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 รับตรง มช รับตรงศิลปากร ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ เลื่อนเปิดเทอม เลื่อนรับตรง วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน สทศ , สทศ 7 วิชา สวนสุนันทา 55 สอท สอบตรง 55 ,ความคิดสร้างสรรค์ อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ