โปรแกรม ค้นหาตัวเอง ค้นหาอาชีพ แบบทดสอบ จิตวิทยา


แบบทดสอบค้นหาตัวตน | เครื่องมือ MBTI
แบบทดสอบค้นหาตัวตน | เครื่องมือ MBTI
เครื่องมือ MBTI หรือ ดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ ซึ้งเป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพเชิงจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมากและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา โดยมีภาษาไทยเป็นภาษาล่าสุด เครื่องมือนี้พัฒนามาจากทฤษฏีรูปบบบ
แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น
แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น
แบบทดสอบค้นหาตัวเองชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนระดับชั้นประถม เพื่อเป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อ ในสายการเรียนที่ตนเองถนัด
แบบทดสอบ อาชีพไหนที่ใช่เรา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
แบบทดสอบ อาชีพไหนที่ใช่เรา สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
การค้นหาอาชีพไหนที่ใช่ ที่เหมาะสมกับตัวคุณ โดยใช้หลักการและแนวทางของ Holland นักจิตวิทยาด้านบุคลิกภาพ นำมาจัดทำเป็นแบบทดสอบ และสร้างเป็นโปรแกรม ซึ่งมีควา้มน่าเชื่อถือสูง เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่ปี 2006 และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากผู้ทำการทดสอบ
แบบทดสอบ ค้นหาตนเอง สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
แบบทดสอบ ค้นหาตนเอง สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย
แบบทดสอบค้นหาตัวเองชุดนี้ จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะสาขาที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยนำหลักการการทำงานของสมองซีกซ้ายและขวามาใช้วิเคราะห์
โปรแกรมค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต
โปรแกรมค้นหาตัวเอง สู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต
แบบทดสอบชุดนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15-22 ปี ได้ตรวจสอบบุคลิกภาพของตนเอง และสาขาอาชีพที่เหมาะสมกับแบบบุคลิกภาพ เพื่อป็นการเตรียมตัวในการเลือก วางแผนการเรียน และเป็นแนวทางในการก้าวเข้าสู่สาขาแห่งอนาคต
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ ชุดที่ 1
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ ชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดนี้ ใช้เพื่อทดสอบระดับความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ ว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในระดับใด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการประกอบอาขีพในอนาคต
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ ชุดที่ 2
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ ชุดที่ 2
แบบทดสอบชุดนี้ ใช้เพื่อทดสอบระดับความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ ว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในระดับใด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการประกอบอาขีพในอนาคต แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ชุดที่ 2 ก่อนใช้แบบทดสอบชุดนี้ท่านต้องทำแบบทดสอบชุดที่ 1 มาก่อนแล้ว
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ ชุดที่ 3
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ ชุดที่ 3
แบบทดสอบชุดนี้ ใช้เพื่อทดสอบระดับความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ ว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในระดับใด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการประกอบอาขีพในอนาคต แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ชุดที่ 3 ก่อนใช้แบบทดสอบชุดนี้ท่านต้องทำแบบทดสอบชุดที่ 1-2 มาก่อนแล้ว
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ ชุดที่ 4
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ในตัวคุณ ชุดที่ 4
แบบทดสอบชุดนี้ ใช้เพื่อทดสอบระดับความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ ว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในระดับใด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญต่อการประกอบอาขีพในอนาคต แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ชุดที่ 4 ก่อนใช้แบบทดสอบชุดนี้ท่านต้องทำแบบทดสอบชุดที่ 1-3 มาก่อนแล้ว

แบบทดสอบทั่วโลก


แบบทดสอบทายนิสัย : ส่องกระจก บอกนิสัย
แบบทดสอบทายนิสัย : ส่องกระจก บอกนิสัย
กระจกเปรียบเสมือนความจริงในอีกแง่มุมนึงของคุณ ท่าทางของคุณเวลาส่องกระจก ก็สะท้อนความจริงมุมนึงของคุณได้เช่นกัน
แบบทดสอบทายนิสัย : คุณเปิดใจแค่ไหน
แบบทดสอบทายนิสัย : คุณเปิดใจแค่ไหน
เปิดหัวใจไม่ใช่เปิดประตู จะได้ทำกันง่ายๆ แต่ถ้าไม่เปิดใจเลย คนอื่นจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณน่ารักแค่ไหน
แบบทดสอบทายนิสัย : วาดรูปบอกนิสัย
แบบทดสอบทายนิสัย : วาดรูปบอกนิสัย
รูปเหล่านั้นที่วาดยามเผลอสามารถบอกถึงความคิดหรือนิสัยของเราได้
แบบทดสอบความรัก : ทำไมน้า เรายังไม่มีแฟน
แบบทดสอบความรัก : ทำไมน้า เรายังไม่มีแฟน
เคยถามตัวเองบ้างไหมว่า ทำไม๊…ทำไมถึงไม่มีคนรู้ใจกับเขาเสียที
แบบทดสอบทายนิสัย : ดอกไม้ที่ชอบบอกตัวคุณ
แบบทดสอบทายนิสัย : ดอกไม้ที่ชอบบอกตัวคุณ
ดอกไม้ชนิดไหน ที่เพื่อนๆ หลับตาแล้ว นึกถึง นั่นแหละที่บอกความเป็นตัวของตัวคุณได้ดีทีเดียว
แบบทดสอบทายนิสัย : ล้างจานบอกนิสัย
แบบทดสอบทายนิสัย : ล้างจานบอกนิสัย
ยังไงๆคุณต้องเคยล้างจานบ้างหละ มาลองสังเกตตัวเองดูว่ามีวิธีล้างแบบไหน
แบบทดสอบทายนิสัย : สถานที่ทานอาหารบอกนิสัย
แบบทดสอบทายนิสัย : สถานที่ทานอาหารบอกนิสัย
สถานที่ที่คุณชอบทานอาหาร ก็บอกนิสัยได้นะคะ
แบบทดสอบทายนิสัย : รู้นิสัยจากการนัดพบ
แบบทดสอบทายนิสัย : รู้นิสัยจากการนัดพบ
เวลาเจอกัน คุณ หรือ เพื่อนๆ ชอบนัดกันที่ไหน นั่นก็บอกอะไรบางอย่างได้
แบบทดสอบทายนิสัย : งานอดิเรกที่ชอบ..สมัยเด็ก
แบบทดสอบทายนิสัย : งานอดิเรกที่ชอบ..สมัยเด็ก
มาร่วมกันย้อนเวลาหาอดีต บ่งบอกตัวตนของคุณ หรือคนใกล้ชิด
แบบทดสอบจิตวิทยา : งานเลี้ยง บอกอารมณ์
แบบทดสอบจิตวิทยา : งานเลี้ยง บอกอารมณ์
คำถามง่ายๆจากงานเลี้ยงเพียงคำถามเดียวก็บ่งบอกตัวคุณได้
แบบทดสอบจิตวิทยา : ซ่อนเงื่อน
แบบทดสอบจิตวิทยา : ซ่อนเงื่อน
ลองทดสอบตัวคุณ หรือ คนที่รู้จัก ด้วยแบบทดสอบนี้!
แบบทดสอบความรัก : ท่องเที่ยว บอกความรัก
แบบทดสอบความรัก : ท่องเที่ยว บอกความรัก
เป็นทั้งแบบทดสอบจิตวิทยา และแบบทดสอบความรักนะคะ ท่องเที่ยวจะบอกเกี่ยวกับความรักได้ยังไง ลองมาดูุกันเลย..
แบบทดสอบความรัก : ความรัก กับ การกินเค้ก
แบบทดสอบความรัก : ความรัก กับ การกินเค้ก
คุณจัดการกับเค้กที่คุณทานยังไง ก็บอกเรื่องราวความรักได้อย่างไม่น่าเชื่อ
แบบทดสอบทายนิสัย : ทายนิสัยจากการอ่านหนังสือพิมพ์
แบบทดสอบทายนิสัย : ทายนิสัยจากการอ่านหนังสือพิมพ์
อ่านหนังสือพิมพ์อย่างไร ก็บอกนิสัยได้นะคะ
แบบทดสอบความรัก : แฟนเก่า บอกอะไร
แบบทดสอบความรัก : แฟนเก่า บอกอะไร
ไม่ใช่สิ่งที่แฟนเก่าจะบอกคุณ... แต่สิ่งที่คุณคิดถึงเขาต่างหากที่จะบอกอะไรบางอย่าง น่าสนใจดีนะคะ
แบบทดสอบความรัก : ของขวัญ ที่ถูกปฏิเสธ
แบบทดสอบความรัก : ของขวัญ ที่ถูกปฏิเสธ
ของขวัญที่เขาคนนั้นไม่ได้รับจากคุณ คุณทำอย่างไรกับมัน...
แบบทดสอบทายนิสัย :ทายนิสัยจากกระเป๋าถือ
แบบทดสอบทายนิสัย :ทายนิสัยจากกระเป๋าถือ
เชื่อว่าแต่ละคนก็จะต้องมีกระเป๋าโปรด อย่างน้อยก็คนละ 1 ใบ ชอบแบบไหนที่สุด ลองมาดูกันค่ะ
แบบทดสอบทายนิสัย : ของขวัญ ที่คุณเลือก
แบบทดสอบทายนิสัย : ของขวัญ ที่คุณเลือก
ของขวัญที่คุณมักเลือกให้คนอื่น ก็บอกนิสัยได้ค่ะ
แบบทดสอบทายนิสัย : บอกนิสัยจาก ฤดู ที่ชอบ
แบบทดสอบทายนิสัย : บอกนิสัยจาก ฤดู ที่ชอบ
เมืองไทยเรามีแค่ 3 ฤดู แต่บางคนอาจจะชอบบรรยากาศของฤดูที่มีในต่างประเทศ จะเลือกก็ไม่ผิดกติกา
แบบทดสอบทายนิสัย : ริงโทน บอกนิสัย
แบบทดสอบทายนิสัย : ริงโทน บอกนิสัย
ริงโทนในโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถทายนิสัยเล็กๆ น้อยๆ ของคุณได้เหมือนกัน


SPECIAL THANK


ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube
SUBSCRIBE TO EDUZONES.COMคำฮิต

ตรุษจีน เทคนิคเรียนเก่ง , วันแห่งความรัก58 , วาเลนไทน์58 , ของขวัญวาเลนไทน์ , เข้ามหาลัยไหนดี , สอบตรง58 ,   โรงเรียน , 7 วิชาสามัญ enn gat pat 58 Asean  , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ ข่าวอาเซียน ค้นหาตัวเอง , คล็ดลับเรียนเก่ง โรงเรียน , 7 วิชาสามัญ enn gat pat 57 , ,Asean  , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ ข่าวอาเซียน ค้นหาตัวเอง เคล็ดลับเรียนเก่ง ,โควตา ทุนการศึกษา ประชาคมอาเซียน อาเซียน 10 ประเทศ เรียนต่อ เรียนฟรี เก็งคะแนน Admission 57 , สทศ สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียน ,  ความคิดสร้างสรรค์ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ  , GAT , PAT  , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , Admission 57  , เขียน Blog ที่ไหนดี ?

คำค้นหา

แรงบันดาลใจมหาวิทยาลัย ,อาเซียน  โรงเรียนศึกษาต่อ , แนะแนว ,ท่องเที่ยวอาเซียนศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา ,ข่าวอาเซียนเรียนต่อ 7 วิชาสามัญ  admission 55 clearing house gat pat 55 กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา  , ค่าย เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช จุฬา ทุนการศึกษา เพชรยอดมงกุฎ แพทย์ ม.ขอนแก่น ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์  , ม.นเรศวร ม.พะเยา ม.แม่ฟ้าหลวง 55 ม.รังสิต 55 ม.ศิลปากร ม.อุบล มข ,โรงเรียน , มช มมส 55 มศว มหาวิทยาลัยนเรศวร มอ แม่ฟ้าหลวง รับตรง รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 รับตรง มช รับตรงศิลปากร ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ เลื่อนเปิดเทอม เลื่อนรับตรง วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน สทศ , สทศ 7 วิชา สวนสุนันทา 55 สอท สอบตรง 55 ,ความคิดสร้างสรรค์ อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ